Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
druhyturnus@taborbarrandov.cz
Tábor Barrandov, Miřetín 68, 539 44 p. Proseč u Skutče

Znalosti lesní moudrosti

Soubor znalostí, které se snažíme našim táborníkům předat, jsme nazvali Znalosti lesní moudrosti. Jde o základní dovednosti, které se hodí pro pobyt v přírodě. Jsme si vědomi, že tak, jak jsou zde sepsány, velice silně připomínají školní učebnici. Věřte nám, že to poslední co po dětech na táboře chceme, je, aby se učili něco si pamatovat. Zásadně tuto koncepci odmítáme a důsledně dbáme na to, aby znalosti byly dětem předávány formou pozvolné nenásilné ukázky, kdy si děti pod dohledem vedoucího (či několika vedoucích) dané věci přímo vyzkouší a snaží se je naučit formou hry (jednoduchý orientační běh) či formou vlastního zážitku (např. uvázání na laně pod dohledem kvalifikovaného oddílového vedoucího, stavba vlastního přístřešku atp.).

Ze získaných znalostí mohou děti ke konci tábora skládat tzv. Zkoušku ze Znalostí lesní moudrosti, kdy jsou jejich zkušenosti a vědomosti zjišťovány formou pohovoru s drobnými praktickými ukázkami. Ti, kteří ve zkoušce obstojí, pak od nás obdrží Zelenou stuhu pro Znalce lesní moudrosti (více o našich symbolech v kapitole Naše symboly). Kliknutím na jednotlivé názvy kategorií se Vám zobrazí příslušné informace Přejeme příjemné počtení. Nebo snad studium?

Úvod

E. T. SETON

PILA, SEKERA, NŮŽ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ

UZLE

ORIENTACE

PŘÍRODA

ZDRAVOVĚDA

STOUPÁNÍ NA HORU

ŠIFRY