Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
druhyturnus@taborbarrandov.cz
Tábor Barrandov, Miřetín 68, 539 44 p. Proseč u Skutče

Zaměstnanec dne

Pavel

Protože:

Doplnil uhlí!