Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
druhyturnus@taborbarrandov.cz
Tábor Barrandov, Miřetín 68, 539 44 p. Proseč u Skutče

Symboly

Věrni odkazu E. T. Setona, který razil zásadu „Obraznost všude a ve všem,“ je celý náš tábor prodchnut rozličnými symboly a jinými výtvarnými počiny. II. turnus tábor Barrandov užívá velké množství rozlišovacích symbolů (stuhy, odznaky, šátky, nášivky, ap.) a taktéž odměny v etapových hrách pro děti jsou naší vlastní výroby. Všechny výrobky tvoříme pro děti vlastnoručně přímo na táboře s tím, že každý jeden výrobek je originál a i proto patří mezi dětmi k nejvyhledávanějším a zároveň nejcennějším trofejím, které si odvážejí z tábora domů. Mnozí z našich stálých táborníků, vedoucích či dlouholetých spolupracovníků mají doma celé stěny zasvěcené právě symbolům a výrobkům z našeho drahého Miřetína. Pohled na vyhraný odznak etapové hry, zachovalou stuhu člena Rady starších, či nášivku se znakem Znalce lesní moudrosti pak téměř v každém vyvolá vzpomínky na chvíle strávené s přáteli v Měsíčním údolí. Neznám nikoho, koho by tyto vzpomínky nechaly chladným, a to je, slovy jednoho z našich zakladatelů, „podstatné a vzácné.“

Technologie výroby našich symbolů je opravdu rozsáhlá. Jsme velmi hrdí na skutečnost, že celý proces výroby dokážeme obsáhnout vlastními silami. Vše, od původního grafického a následně prostorového návrhu, přes vytvoření formy až po následnou „manufakturní výrobu“ vlastních odměn přímo na táboře zabezpečují pracovníci II. turnusu tábora Barrandov.

Mezi užívané techniky na II. turnusu tábora Barrandov patří v prvé řadě sítotisk, s jehož pomocí tvoříme z obyčejných součástí oblečení (trička, mikiny, čepice,…) jedinečné upomínkové předměty a chcete-li i součásti táborového stejnokroje. Mnohé z dětí, které se na náš tábor pravidelně vracejí, si svá táborová trička vozí stále s sebou a my na ně každý rok dotiskneme symbol aktuální etapové hry s příslušným letopočtem. Trička se pak stávají jakousi osobní kronikou pobytu dětí na táboře. Druhou náročnou technikou, na kterou jsme hrdí, je odlévání svíček do vlastních forem. Za léta historie II. turnusu tábora Barrandov se vytvořilo přes dvě desítky různých forem a tvarů odlévaných svíček. Ostatními užívanými technikami jsou odlévání ze sádry, moduritové výpalky a v neposlední řadě ve spolupráci s „Hanušem na Orloji“ i výroba vlastních originálních hodin.

Některé z nejdůležitějších symbolů jsou pro Vás popsány níže:

Domovenka II. turnusu tábora Barrandov tvoří základní a nejstarší symbol na našem táboře užívaný. Vyskytuje se v podobě kreslené (vstupní cedule u bran tábora, komín na budově klubovny, zeď v klubovně OV), tištěné (na oblečení či šátky), odlévané (sádrové odlitky k zavěšení na zeď) či ve formě nášivky. Domovenka zobrazuje naše Měsíční údolí s říčkou Krounkou, obtékající Skály předků, oboje sevřeno hlubokými lesy, nad kterými svítí měsíc v úplňku s písmeny TMÚ (Tábor Měsíčního údolí, jak bývá náš tábor také nazýván).

Jezdec vyjíždějící z noční tmy do denního světla pravdy představuje nejvyšší symbol, jehož je možno dosáhnout v rámci Znalostí lesní moudrosti. Jeho získáním se naše nejstarší děti řadí mezi zasloužilé táborníky a otevírá se jim cesta k pokračování jejich táborového života na postech praktikantů a vyšších.
  

Pro myšlenku stuh jsme se nechali inspirovat tzv. kokardami, udílenými různými spolky jakožto ceny v rozličných soutěžích. Stuhy se nosí připnuty na levý rukáv tak, aby byly vždy dobře viditelné, a nejenomže slouží k rozlišení svých nositelů podle funkce, kterou na táboře právě zastávají, ale propůjčují svému nositeli i některá mimořádná práva.

Bleděmodré stuhy s natištěným symbolem táborového totemu nosí předsedové jednotlivých družin ve Velké etapové hře. Tito předsedové společně s vedoucím EH tvoří tzv. Radu starších. K jejich pravomocím patří ovlivňovat podobu a průběh EH a řešit i případné rozpory. Bleděmodré stuhy jsou nejstaršími stuhami.

Červené stuhy s upraveným woodcraftem (znakem) Tábora Měsíčního údolí (TMÚ) a s odznakem v podobě sovy jsou udělovány předsedům oddílů. Předsedové oddílů jsou prvními členy každého oddílu, pomáhají svému OV s organizací chodu oddílu a tvoří přirozený můstek mezi dětmi a vedoucími. Předsedové oddílů zasedají v tzv. Táborové radě, skrze kterou mohou přímo komunikovat s vedením tábora a ovlivňovat tak chod tábora po provozní stránce.

Zelené stuhy s natištěným znakem Jezdce a nápisem Znalec lesní moudrosti jsou udělovány dětem jakožto doklad úspěšného složení zkoušky ze Znalostí lesní moudrosti v příslušné věkové kategorii. Zelená stuha je posléze doplněna příslušným znakem, určujícím kategorii, ve které daný táborník ocenění dosáhl. Zelená stuha představuje nejvyšší ocenění na našem táboře vůbec.

Šátky a stejnokroj. Někdy v osmdesátých letech pocítili pracovníci II. turnusu letního pionýrského tábora Revolučního odborového hnutí Filmového studia Barrandov v Miřetíně potřebu odlišit se od ostatních táborů i v jiných oblastech než jen v oblasti programové, a tak, inspirován stejnokroji skautskými, vznikl i náš stejnokroj druhého turnusu. Postupem času se stejnokroj ustálil na tmavě zeleném tričku s límečkem s natištěnými symboly TMÚ, trojcípém šátku (upevněném kolem krku pomocí Uzlu přátelství – turbánku a barevnou kombinací vyjadřujícím hodnost svého nositele) a zelené čepici s našitou domovenkou TMÚ. Barevné kombinace jsou následující: HV: zeleno-žlutá; ZHV: modro-žlutá; OV: zeleno-bílá; PR: modro-bílá; Technický pracovník: zeleno-modrý; Zdravotní personál: červeno-bílý.

Camradla. Slovo Camradlo pochází z trampského slangu a je doplňkem ke slovu Zvadlo. Zvadlo je v podstatě pozvánka na trampský potlach. Originální Zvadla jsou ručně malované obrázky na seříznutý kus březového kmínku. Taktéž Camradlo je vyrobeno stejnou technikou, ale na rozdíl od Zvadla je rozdáváno všem účastníkům po skončení potlachu na památku, někdy se mu také říká účastenka. Samotný název „camradlo“ pochází pravděpodobně z nespisovného výrazu „camrat se (s něčím…)“ ve významu drobné piplavé práce s emociálním motivem. Taktéž naše Camradla jsou tvořena seříznutými kolečky březového dřeva, na kterých je pomocí sítotisku natištěn symbol etapové hry, hrané v daném roce, společně s letopočtem. Camradla, zavěšená na zdech domovů výchovných pracovníků, tvoří dokonalou kroniku táborového života každého z nás.

Symboly provázející etapové hry. Pro každou etapovou hru hranou na našem táboře je vytvořen vlastní charakteristický symbol, který celou hru symbolizuje a je rozdáván účastníkům hry jako odměna a upomínkový předmět. Mnohé etapové hry se za dlouhou historii tábora dočkaly i několikerého opakování a tak mají mnozí táboroví pracovníci doma schovány totožné symboly z různých dob.

Sítotisk tvoří základ našeho grafického vyjádření. Technikou sítotisku vytváříme mnohé upomínkové předměty. Tiskneme symboly na oblečení, na keramiku, sklo a různé jiné materiály, pomocí sítotisku vytváříme originální diplomy. To vše s původními grafickými návrhy, které jsou výhradně naším dílem. Škála užití sítotisku, stejně tak jako množství tištěných symbolů, je nepřeberná. Ostatně, posuďte sami.