Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
druhyturnus@taborbarrandov.cz
Tábor Barrandov, Miřetín 68, 539 44 p. Proseč u Skutče

Myšlenky

Druhý turnus tábora Barrandov tvoří lidé, jejichž životní náplní se do značné míry stala myšlenka zálesáctví a pobytu v přírodě. Nechali jsme se inspirovat myšlenkami E. T. Setona, A. B. Svojsíka, R. B. Powella a dalších. Nejsme ovšem příznivci skautingu (nejsme součástí skautské organizace), naše pojetí zálesáctví se mnohem více blíží hnutí Woodcraft. Jde o nenásilné a dobrovolné sdílení pobytu v přírodě a osvojení několika základních dovedností (zacházení s lany, výstrojí, základy orientace, bezpečnost při zacházení s ohněm, základy první pomoci aj.) vhodné pro delší a krásnější pobyt v přírodě.

Jak jsem řekl, nejsme ani skauti ani woodcrafteři, ačkoli k oběma skupinám máme blízko a udržujeme s nimi přátelské kontakty. Máme výhodu, že myšlenky zálesáctví, mezi které patří hlavně přátelství, ochota pomoci druhým, umění naslouchat, umění dodržet dané slovo a pěstování smyslu pro spravedlnost a fair play, můžeme vykládat zcela volně, po našem, tak jak to my považujeme za správné.
Příroda a pobyt v ní tvoří základ našeho smýšlení. Příroda je pro nás hnací silou, inspirací i místem odpočinku. Pobyt v táboře pak patří mezi nejkrásnější zážitky vůbec. Každý z nás prožívá krásu přírody jinak, někdo ji fotografuje, jiný maluje, někomu stačí vlastní vzpomínky. Každý z nás také tráví v přírodě jinak dlouhou dobu, někomu stačí jen na táboře, jiný jezdí každý týden. Všichni ovšem dodržujeme určitá pravidla, tj. zejména přírodě svým pobytem nijak neškodit, neničit její krásu a majestát. Příroda je pro nás učitelkou (či učitelem?), obdivujeme její harmonii a vyváženost. Učí nás tichu, přemýšlení a pokoře. Nabíjí nás duševní silou a umožňuje nám dělat to, co děláme.

Nic z toho by nebylo možné, kdybychom jako děti jezdili na jiný tábor než je Tábor Měsíčního Údolí a dokonce na jiný turnus než je ten druhý. S těmito zážitky se pojí i poznání, že bychom nikdy neobjevili kouzlo Přírody, kdyby nám je neukázali naši oddíloví vedoucí, když my sami jsme byli ještě dětmi. Všichni, kteří jezdíme jako výchovní pracovníci na náš tábor, jsme si tuto skutečnost uvědomili a převzali štafetu od těch, kteří ji nesli před námi. Proto rok co rok připravujeme další a další ročník našeho tábora, chceme další generaci dětí předat a ukázat to, co bylo ukázáno nám. Nejsme ovšem žádná sekta, ani nějací blázniví kotlíkáři. Našim cílem je dětem ukázat, že něco jako příroda existuje, jaká je to krása ležet potichu na louce a koukat na červánky zapadajícího slunce, a že to jediné, co je třeba udělat pro to, abychom se mohli koukat každý den, je odnést prázdnou pet láhev do kontejneru na plasty a slupku od banánu zakopat pod zem.
Veškerá činnost dětská i naše je zcela dobrovolná! V průběhu tábora se děti k přírodě snažíme vést zcela nenásilně. Snažíme se děti pozitivně motivovat, nikdy je nepřetěžovat a naplnit je pouze pozitivními zážitky (možná se budete divit, ale ležet v přítmí nadcházejícího večera a pozorovat pasoucí se srnky je zážitek, který hluboce zapůsobí i na dospělého člověka, natož pak na děti). Náš program je stavěn tak, aby uvolňoval aktivitu dětí formou hry, obzvláště hry skupinové. Tento způsob hraní totiž podporuje ty nejzákladnější vlastnosti, které navíc naše společnost považuje za nejušlechtilejší. Jsou jimi zejména ochota a umění spolupráce, umění naslouchat, přátelství, pomoc druhému a smysl pro spravedlnost a fair-play.

Program našeho tábora spočívá v činnosti dětí v oddílech, kde nejenom že převážnou část času tráví hrami v čisté přírodě okolo tábora, ale společně i poznávají některé základní dovednosti vhodné pro pobyt v přírodě, které prezentujeme pod názvem „Znalosti lesní moudrosti.“ V závěru tábora pak děti mohou z těchto znalostí složit zkoušku (která probíhá formou jakéhosi pohovoru s drobnými praktickými ukázkami) a obdržet zelenou stuhu pro Znalce lesní moudrosti.
Ústředním mottem tábora a jeho druhým vrcholem je (po Znalostech lesní moudrosti) etapová hra. Celou dobu trvání tábora se odvíjí příběh, většinou na motivy dobrodružné či historické literatury, který děti poté, prostřednictvím náplně jednotlivých soutěží, prožívají. Příběh i náplně jsou vybrány tak, aby se i v nich projevovaly naše myšlenky, aby si děti pomocí příběhu dokázaly udělat správnou představu o hodnotách popsaných výše. Všichni výchovní pracovníci jsou si vědomi, že příklad táhne, a proto všichni obzvláště hledíme jít sami dětem i sobě navzájem příkladem.
Na výběr oddílových vedoucí je kladen zvláštní důraz. Mnozí z nich se práci s dětmi věnují celoročně, někteří i profesionálně. Mnozí vedoucí začali na náš tábor jezdit už jako malé děti a pokračují jako vedoucí dodnes, někteří již neuvěřitelné tři desítky let. Každý z našich výchovných pracovníků samozřejmě splňuje všechny náležitosti pro výkon výchovného pracovníka na letním dětském táboře, jak stanovují platné právní předpisy

Tedy jen krátce o prostředí našeho tábora. Tábor Barrandov se nachází mezi obcemi Miřetín, Otradov a Česká rybná, cca šest kilometrů od města Skuteč, okres Chrudim. V prostoru tábora se nachází dvacet dřevěných chatek, ve kterých jsou vždy po čtyřech ubytovány malé děti. Starší děti jsou pak ubytovány ve stanech s podsadou. V prostoru tábora se dále nachází zděná jídelna s kuchyní na úrovni školní jídelny, s umyvárnami s teplou vodou a se splachovacími záchody. Tábor je klasický, nikoli čistě stanový. Velkou výhodu poskytuje dobře vybavená samostatná budova marodky s vlastní sprchou, WC a prostorem pro nemocné, která je schopna poskytnout dětem veškeré lékařské zázemí.
Dále se v táboře nachází dřevěná klubovna pro vedoucí s celotáborovou vytápěnou společenskou místností a dále ještě jeden krytý prostor, námi nazývaný Vosárna. Všechny tyto prostory (kromě Marodky) slouží dětem i nám k eventuálnímu přečkání špatného počasí v dobré náladě (děti nemusí zůstávat v chatkách či šlapat v blátě společenského stanu). Tábor je taktéž svojí polohou výborně chráněn proti povětrnostním vlivům a je připraven čelit i mimořádným událostem.

Děkujeme, že jste strávili čas přečtením tohoto článku. Doufáme, že jsme se Vám dostatečně představili a že nyní již alespoň trochu chápete náš vztah k Táboru Měsíčního Údolí.

Přejeme Vám krásný den a těšíme se, že se s Vámi a s vaším dítětem setkáme, třeba při odjezdu na Tábor Měsíčního Údolí.