Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
druhyturnus@taborbarrandov.cz
Tábor Barrandov, Miřetín 68, 539 44 p. Proseč u Skutče

Den 2 – Zahájení etapovky a táborový oheň

Dneska se odehrálo spoustu významných věcí. V průběhu dne jsme ještě hráli poslední hry v rámci kapitánských zkoušek, aby pak na nástupu mohla být slavnostně vyhlášena táborová rada. Všem dvanácti předsedům oddílů připnul hlavní vedoucí Koubič na rameno červenou stuhu, čestný symbol, který budeme nosit na levém rameni. Večer se všechny mladší oddíly sešly u táborového ohně. Zpívalo se Na Okoř je cesta, Kozel, Citrónky, Bedna od whisky a spoustu dalších všem dobře známých písní. Starší oddíly tou dobou ve Vosárně zahajovaly velkou etapovou hru. Ta v letošním roce nese název Hvězdná brána – Atlantida. Proběhl poslech úvodní části příběhu a rozdělení do družinek. Vymysleli jsme si názvy družinek a zvolili si jejich předsedy. Jakmile všichni zalezli do spacáků a mysleli si, že jdou spát, přišli si pro předsedy wreiti a odvedli je do tmy. Zkušení vědí, že na přísahu. Čestnost a spravedlnost byla odpřísáhnuta a celý tábor už zase v klidu spí ve svých stanech a chatkách.